2011 BMD Gladstone Hardcourt Draw

2011 BMD Construction Gladstone Open Hardcourt Championships draw

AMT men’s singles

Round 1: Gavin Van Peperzeel bye, Colin Lippert v Joel p Hunter, Brendan Warick bye, Luke Andrew Gerry bye, Mitchell Thams bye, Jordan Marshall bye, Jesse Norman Catterall bye, Robert Daniel Dorman bye, Stephen Gort bye, Mitchell James Harper bye, Tyler Inglis bye, Andrew B Jones bye, Angus Thomson bye, Dylan Peter Long bye, Cole Smith bye, Lachlan McArthur Treacher bye, Bradley Kevin Clews bye, Jarrod Ritson bye, Elliot Wharton bye, Andrew Dennis Donaldson bye, Stewart Mackenzie bye, James Kenneth Rogers bye, Alexander Robert Meale bye, Nathan Willis bye, Joel Braund bye, Kennedy Tjandramulia bye, Zac Gregory Pedler bye, Justin Seller bye, Jason Antoniolli bye, Patrick James Banney bye, StanleyTummon bye, Alex Pattison bye.

Special men’s singles

Round 1: Angus Thomson bye, Colin Lippert v Brent Reynolds, Luke Andrew Gerry bye, Cole Smith v Jesse Norman Catterall, Alexander Robert Meale v Tyler Inglis, Stewart Mackenzie bye, Zac Gregory Pedler v Patrick James Banney, Jason Antoniolli bye.

Round 2: Angus Thomson v winner Lippert/Reynolds, Luke Andrew Gerry v winner Smith/Catterall, winner Meale/Inglis v Stewart Mackenzie, winner Pedler/Banney v Jason Antoniolli

Round 2: Gavin Van Peperzeel v winner Lippert/Hunter, Brendan Warick v Luke Andrew Gerry, Mitchell Thams v Jordan Marshall, Jesse Norman Catterall v Robert Daniel Dorman, Stephen Gort v Mitchell James Harper, Tyler Inglis v Andrew B Jones, Angus Thomson v Dylan Peter Long, Cole Smith v Lachlan McArthur Treacher, Bradley Kevin Clews v Jarrod Ritson, Elliot Wharton v Andrew Dennis Donaldson, Stewart Mackenzie v James Kenneth Rogers, Alexander Robert Meale v Nathan Willis, Joel Braund v Kennedy Tjandramulia, Zac Gregory Pedler v Justin Seller, Jason Antoniolli v Patrick James Banney, Stanley Tummon v Alex Pattison.

AMT women’s singles

Round 1: Cassie Gramlick bye, Stephanie Ritson v Annie Donaldson, Jenni Lake v Jessica Porter, Oriana Nowicki bye, Charlotte Lillian Fuller bye, Kaylah Jay McPhee v Btittany Jane Zipf, Nikita Williams v Likitha Silapurem, Jaimee Gilbertson bye, Kataraina Hunia bye, Dayle Mitchell v Natalie Jane Rogers, Ruth Frances Beaumont v Sara Tomic, Andrea Dikosavljevic bye, Shawnee-Ann Brelsford bye, Georgia Lowie v Kayla Stevenson, Montana Waddington v Christy Scott, Athena Nathalia bye.

Round 2: Cassie Gramlick v winner Ritson/Donaldson, Jessica Porter (withdrawal Jenni Lake) v Oriana Nowicki, Charlotte Lillian Fuller v winner McPhee/Zipf, winner Williams/Silapurem v Jaimee Gilbertson, Kataraina Hunia v winner Mitchell/Rogers, winner Beaumont/Tomic v Andrea Dikosavljevic, Shawnee-Ann Brelsford v winner Lowie/Stevenson, winner Waddington/Scott v Athena Nathalia

18 and under boys’ singles

Round 1: Andrew B Jones bye, Chris Bauer v Kennedy Tjandramulia, Dylan Peter Long bye, Elliot Wharton v Brent Reynolds, Dylan Smith v Jarrod Ritson, Jordan Marshall bye, Earl Heffner v Jack Smith, Mitchell James Harper bye.

Round 2: Andrew B Jones v winner Bauer/ Tjandramulia, Dylan Peter Long v winner Wharton/Reynolds, winner Smith/Ritson v Jordan Marshall, winner Heffner/Smith v Mitchell James Harper.

18 and under girls’ singles

Round 1: Natalie Jane Rogers bye, Stephanie Ritson v Ruth Frances Beaumont, Christy Scott bye, Gabbie Emily Morton v Georgia Lowe, Likitha Silapurem v Anna Jessica Morton, Brittany Jane Zipf v Kaylah Jay McPhee, Emma Westman v Taylee Davidson, Dayle Mitchell bye.

Round 2: Natalie Jane Rogers v winner Ritson/Beaumont, Christy Scott v winner Morton/Lowe, winner Silapurem/Morton v winner Zipf/McPhee, winner Westman/Davidson v Dayle Mitchell.How $4M container exchange program is helping CQ wildlife

Premium Content How $4M container exchange program is helping CQ wildlife

Supporters of the recycling exchange have helped local wildlife carers raise vital...

MEGA-GALLERY: All the glamour at TSSH formal 2020

Premium Content MEGA-GALLERY: All the glamour at TSSH formal 2020

TSSH students dressed to the nines at their school formal.